Sports & Fitness

We have found 1 items matching your search query.

Defendo Academy

43.827216, 18.210554

distance: 702 Kilometers +387 61 501 830

Goshin Jujitsu je moderniji, sveobuhvatniji stil jujitsu orijentiran prvenstveno na samoodbranu. Budući da ne postoji samo jedan jedinstveni kreator Goshin Jujitsu, naziv stila od

WhatsApp chat